Historiek

Qigong is altijd al een onderdeel geweest van de traditionele Chinese geneeskunde.

Qigong kent zijn oorsprong in de Zhou-dynastie. Er bestaan evenwel goede indicaties dat zelfs tienduizend jaar geleden mensen in China reeds Qigong beoefenden (afbeeldingen op bronzen vazen en beelden).

Qigong is een natuurleer, ontstaan uit het bestuderen van de natuur om onsterfelijkheid te verkrijgen.
De basis van Qigong is een holistische opvatting dat mens en universum één organisch geheel vormen.

In de "Gele kanon van de keizer", wat het basisboek van de traditionele Chinese geneeskunde vormt, staat geschreven:


Qigong